GRADSKO VIJEĆE

33. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 2.10.2020. - Gradska vijećnica (Narodni dom) - II. istarske brigade 2, Buzet - 18:00 sati


2.)    Pitanja i prijedlozi3.)    Razmatranje prijedloga i donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata
Izvjestitelj: Gradonačelnik i pročelnici
a.)    III. Izmjene Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
b.)    III. Izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu