GRADSKO VIJEĆE

34. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 12.11.2020. - Videokonferencijska sjednica - 18:00 sati


2.)    Pitanja i prijedlozi5.)    Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu - prvo čitanje, te pripadajućih programa i drugih akata:
Izvjestitelj: gradonačelnik i pročelnici
a.)    Zaključak o prihvaćanju i upućivanju na javnu raspravu prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu - prvo čitanje, zajedno sa svim programima javnih potreba Grada Buzeta za 2021. godinu,
b.)    Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu,
c.)    Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu,
d.)    Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2021. godinu,
e.)    Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu,
f.)    Programa javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu,
g.)    Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu,
h.)    Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu,
i.)    Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2021. godinu,
j.)    Program projekta “Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta“
k.)    Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
l.)    Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
m.)    Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu