GRADSKO VIJEĆE

35. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 17.12.2020. - Videokonferencijska sjednica - 18:00 sati


2.)    Pitanja i prijedlozi3.)    Razmatranje prijedloga i donošenje IV. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata:
Izvjestitelj: gradonačelnik i pročelnici
a.)    IV. Izmjene Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu,
b.)    III. izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2020. godinu,
c.)    IV. Izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu,
d.)    III. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu,
e.)    III. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu,
f.)    III. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2020. godinu,
g.)    III. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
h.)    III. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
i.)    I. izmjene Programa poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2020. godini


4.)    Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata:
Izvjestitelj: gradonačelnik i pročelnici
a.)    Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu,
b.)    Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu,
c.)    Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2021. godinu,
d.)    Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu,
e.)    Programa javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu,
f.)    Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu,
g.)    Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu,
h.)    Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2021. godinu,
i.)    Program projekta “Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta“,
j.)    Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
k.)    Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
l.)    Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu.