GRADSKO VIJEĆE

37. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 11.3.2021. - Velika dvorana Narodnog doma - 18:00 sati


.)   2.)    Pitanja i prijedlozi4.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu te pripadajućih akata
Izvjestitelj: Gradonačelnik i pročelnici
a.)    Odluke o raspodjeli rezultata Grada Buzeta za 2020. godinu
b.)    Godišnjeg izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe Grada Buzeta za razdoblje siječanj - prosinac 2020. godine
c.)    Izvješće o ostvarenju komunalnih programa za 2020. godinu


6.)    Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata:
Izvjestitelj: Gradonačelnik i pročelnici
a.)    I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
b.)    I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2021. godinu
c.)    I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu
d.)    I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu
e.)    I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2021. godinu
f.)    I. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
g.)    I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
h.)    I. Izmjene Programa poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2021. godini


10.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Statuta Grada Buzeta
Izvjestitelj: Dejan Jakac, predsjednik Odbora za statutarno-pravna pitanja