GRADSKO VIJEĆE

2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 15.7.2021. - Gradska vijećnica (Narodni dom), II. istarske brigade 2, Buzet - 19:00 sati


1.)    Svečana prisega Gradonačelnika Grada Buzeta3.)    Pitanja i prijedlozi14.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izboru članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Buzeta:
Izvjestitelj: Dean Prodan, predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i administrativnu djelatnost
a.)    Odbora za statutarno-pravna pitanja
b.)    Odbora za javna priznanja
c.)    Odbora za međunarodnu i međugradsku suradnju
d.)    Odbora za predstavke i pritužbe
e.)    Odbora za gospodarstvo i razvoj
f.)    Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Buzeta
g.)    Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
h.)    Rješenja o imenovanju uredništva Službenih novina Grada Buzeta