GRADSKO VIJEĆE

3. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 26.8.2021. - Gradska vijećnica (Narodni dom), II. istarske brigade 2, Buzet - 18:00 sati


11.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu s pripadajućim aktima
Izvjestitelj: Nives Jakac, pročelnica
a.)    Zaključak o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 2021. godine.


12.)    Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata
Izvjestitelj: gradonačelnik i pročelnici
a.)    II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
b.)    II. Izmjene Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2021. godinu,
c.)    I. Izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu
d.)    II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu
e.)    II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu
f.)    II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2021.
g.)    I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu
h.)    II. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
i.)    II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
j.)    II. Izmjene Programa poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2021. godinu


14.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Buzeta za 2021. godinu
Izvjestitelj: Leana Petohleb Krota, predsjednica Odbora za javna priznanja