GRADSKO VIJEĆE

4. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 11.11.2021. - Kino dvorana Narodnog doma u Buzetu, Ulica II. istarske brigade 2. - 18:00 sati


2.)    Postupak izbora potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Buzeta
Izvjestitelj: Dean Prodan, predsjednik Odbora za izbor, imenovanje i administrativnu djelatnost


4.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite od požara Grada Buzeta.
Izvjestitelj: Nenad Vidović, tvrtka Planovi i procjene j.d.o.o. Varaždin


11.)    Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu - prvo čitanje, te pripadajućih programa i drugih akata
Izvjestitelj: gradonačelnik i pročelnici
a.)    Zaključak o prihvaćanju i upućivanju na javnu raspravu prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu - prvo čitanje, zajedno sa svim programima javnih potreba Grada Buzeta za 2021. godinu
b.)    Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu
c.)    Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu
d.)    Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2022. godinu
e.)    Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu
f.)    Programa javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu,
g.)    Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu,
h.)    Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu,
i.)    Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2022. godinu,
j.)    Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu,
k.)    Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu,
l.)    Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2022. godinu.


13.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji nekretnina.
Izvjestitelj: Anica Milković Grbac, Grad Buzet