GRADSKO VIJEĆE

8. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 31.1.2022. - Kino dvorana Narodnog doma u Buzetu, Ulica II. istarske brigade 2 - 18:00 sati


2.)    Pitanja i prijedlozi3.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta.
Izvjestitelj: Anica Milković Grbac, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje prostorom


4.)    Razmatranje prijedloga i donošenje
Izvjestitelj: Elena Grah Ciliga, pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte


5.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta.
Izvjestitelj: Anica Milković Grbac, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje prostorom


6.)    Razmatranje prijedloga i donošenje:
Izvjestitelj: Dean Prodan, predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i administrativnu djelatnost
a.)    Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
b.)    Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i dva člana Mandatnog povjerenstva
c.)    Rješenje o imenovanju članova Odbora za financije, proračun i upravljanje imovinom
d.)    Rješenje o imenovanju članova Odbora za prostorno planiranje, promet i komunalno gospodarstvo
e.)    Rješenje o imenovanju članova Odbora za kulturu, obrazovanje, društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu politiku
f.)    Rješenje o imenovanju članova Odbora za gospodarstvo, ruralni razvoj i ekologiju,
g.)    Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
h.)    Rješenje o imenovanju članova Odbora za turizam, sport i revitalizaciju povijesnih jezgri
i.)    Rješenje o imenovanju članova Odbora za ljudska prava, predstavke i pritužbe građana
j.)    Rješenje o imenovanju članova Radne skupine za idejno uređenje šireg područja Trga Fontana