GRADSKO VIJEĆE

13. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 27.7.2022. - Gradska vijećnica (Narodni dom), II. istarske brigade 2, Buzet - 19:00 sati