GRADSKO VIJEĆE

14. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 31.8.2022. - Gradska vijećnica (Narodni dom), II. istarske brigade 2, Buzet - 19:00 sati