GRADSKO VIJEĆE

15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 19.10.2022. - Gradska vijećnica (Narodni dom), II. istarske brigade 2, Buzet - 18:00 sati


.)   3.)    Razmatranje Izvješća o radu komunalnog redara za 2020. i 2021. godinu.
Izvjestitelj: pročelnica Anica Milković Grbac i Korado Rehak, komunalni redar


7.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju:
Izvjestitelj: Damir Kajin, gradonačelnik Grada Buzeta
a.)    Polugodišnjeg izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine,
b.)    Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje srpanj-rujan 2022. godine.


9.)    Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata:
Izvjestitelj: Gradonačelnik i pročelnice
a.)    II. Izmjene Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2022. godinu
b.)    II. Izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu
c.)    II. Izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu
d.)    II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
e.)    II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2022. godinu
f.)    II. Izmjene programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu
g.)    II. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
h.)    II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
i.)    II. izmjene i dopune Programa poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2022. godini


10.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Buzeta
Izvjestitelj: Mikela Zimerman, viša stručna suradnica za pravne poslove


11.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Buzeta
Izvjestitelj: Dean Prodan, predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i administrativnu djelatnost