GRADSKO VIJEĆE

7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 25.1.2018. - Gradska vijećnica (Narodni dom) - II. istarske brigade 2, Buzet - 18:00 sati