GRADSKO VIJEĆE

7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 22.12.2021. - Kino dvorana Narodnog doma u Buzetu, Ulica II. istarske brigade 2 - 17:00 sati


4.)    Pitanja i prijedlozi5.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kupnji nekretnina.
Izvjestitelj: Anica Milković Grbac i Denis Jerman, UOGP


6.)    Razmatranje prijedloga i donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata:
Izvjestitelj: gradonačelnik i pročelnice
a.)    III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
b.)    III. Izmjene Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2021. godinu,
c.)    II. Izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu
d.)    III. Izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu
e.)    III. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu
f.)    III. Izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2021. godinu
g.)    III. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
h.)    III. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
i.)    II. izmjene i dopune Programa poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2021. godini.


7.)    Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata:
Izvjestitelj: gradonačelnik i pročelnice
a.)    Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu,
b.)    Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu,
c.)    Odluka o rasporedu namjenskog prihoda od komunalne naknade u Proračunu za 2022. godinu
d.)    Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2022. godinu,
e.)    Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu,
f.)    Programa javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu,
g.)    Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu,
h.)    Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu,
i.)    Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2022. godinu,
j.)    Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu,
k.)    Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu,
l.)    Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2022. godinu.


8.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Buzeta.
Izvjestitelj: Nenad Šćulac, predsjednik Odbora za statutarno-pravna pitanja


9.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buzeta.
Izvjestitelj: Nenad Šćulac, predsjednik Odbora za statutarno-pravna pitanja


10.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Buzeta.
Izvjestitelj: Nenad Šćulac, predsjednik Odbora za statutarno-pravna pitanja