GRADSKO VIJEĆE

30. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 13.7.2016. - Gradska vijećnica (Narodni dom) - II. istarske brigade 2, Buzet - 19:00 sati


2.)    Pitanja i prijedlozi5.)    Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata:
Izvjestitelj: Ornela Rumen i Siniša Žulić
a.)    II. Izmjene i dopuna programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2016. godinu
b.)    II. Izmjene programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
c.)    II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu
d.)    Program projekta Restaura
e.)    II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
f.)    II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu


8.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na izuzimanje iz javnog dobra po zahtjevima fizičkih osoba na nekretninama:
Izvjestitelj: Denis Jerman
a.)    k.č. 1725/2, k.o. Sovišćina
b.)    k.č. 2751, k.o. Sovinjak


9.)    Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju uredništva Službenih novina Grada Buzeta
Izvjestitelj: Michela Blagonić, predjednica Odbora za izbor, imenovanja i administrativne poslove